Podczas każdego spotkania z klientem zawsze odnoszę się do obrazu życia i spojrzenia na problem, diagnozę choroby w sposób dalece odbiegający od tego, co dostrzega w tym klient. Choroba z reguły rozpatrywana jest w kategorii albo wyroku (jeśli jest poważna), albo co najmniej mocnego wstrząsu, który na dobre zmienia nasze życie, bądź mocno w nie ingeruje. Obraz i perspektywa życia to technika składająca się m.in. z myślenia pytajnego, która pozwala zobaczyć problem klienta z wielu różnych perspektyw oraz zbudować przeciwwagę do tego wokół czego w kółko zamyśliwuje się klient. Bo na przykład klient z diagnozą nowotworu z dnia na dzień zatraca się w tym, co wmawia mu jego otoczenie. Lekarze, rodzina, znajomi…Wszyscy oni są przecież zgodni w tym, że trzeba przyjąć chemię oraz być dobrej myśli. Ale to bardzo powierzchowne i co najwyżej może zatrzymać na jakiś czas rozwój choroby. W totalnej biologii prawdziwą wartością jest to, że dotykamy sedna sprawy. Dotykamy źródła problemu. Ale żeby do niego dotrzeć musimy poprowadzić klienta za rękę nie tylko w kwestii zdefiniowania konfliktu emocjonalnego, który stoi za daną chorobą, ale przede wszystkim zobaczyć jego obraz życia – zobaczyć, jak żyje, jakie ma przekonania, na jakim gruncie postawił swoje życie. I to będzie przedmiotem pierwszego spotkania. Prezentacja tego, jak wiele mówi nam nasze obecne życie na konkretnych przykładach Uczestników. Wiele to znaczy, że wszystko ma znaczenie: wykonywany zawód, dieta, spędzanie czasu wolnego, dzieci i znajomi (jacy są, co robią, jaki mają na nas wpływ), relacje w związku, a w tym kwestia czułości oraz życie intymne (jakiej jest jakości), przebyte choroby lub inne dolegliwości, które nam towarzyszą, ale także nasze emocje, ogólny nastrój vs plan i cel w życiu, o ile go mamy i jest jasno zdefiniowany.

Przebieg spotkania:

  1. Przywitanie Uczestników oraz krótki wstęp o idei Akademii i Totalnej Biologii
  2. Wprowadzenie do Totalnej Biologii i omówienie głównych zagadnień oraz narzędzi: jak powstaje konflikt emocjonalny, plan-cel, cykle życia, symbologika, rola i znaczenie chorób w naszym życiu
  3. Obraz i perspektywa życia: technika, myślenie pytajne, analizowanie i wnioski na kilku przykładach
  4. Obraz i perspektywa życia na żywo z wybranym Uczestnikiem
  5. Podsumowanie spotkania oraz krótko o temacie następnego zjazdu

Pozdrawiam, Marcin Gieracz  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.